Chair Professor
Chuxia DENG (鄧初夏) Dean; Head of Cancer Centre
Wei GE (葛偉) Associate Dean;
Head of Centre of Reproduction, Development and Aging
Professor
Edwin Chong Wing CHEUNG (張仲榮)
Kathy Qian LUO (羅茜)
San Ming WANG (王山鳴)
Garry WONG (黄值富)
Yutao XIANG (項玉濤)
Ren-He XU (徐仁和)
Xiaohua Douglas ZHANG (張曉華)
Wenhua ZHENG (鄭文華)
Associate Professor
William Chong Hang CHAO (周昶行)
Guokai CHEN (陳國凱) Assistant Dean (Student Affairs)
Tzu-Ming LIU (劉子銘)
Greta Seng Peng MOK (莫昇萍) Primary Affiliation to Faculty of Science and Technology
Terence Chuen Wai POON (潘全威)
Kin Yip TAM (譚建業)
Ruihong WANG (王瑞虹)
Xiaoling XU (徐曉玲)
Zhen YUAN (袁振)
Assistant Professor
Lijun DI (狄利俊)
Henry Hang Fai KWOK (郭珩輝)
Leo Tsz On LEE (李子安)
Gang LI (李剛)
Vivien Ya-Fan WANG (王雅凡)
Joong Sup SHIM (沈仲燮)
Chris Koon Ho WONG (黃冠豪)
Ruiyu XIE (謝瑞瑜)
Hongjie ZHANG (張紅杰)
Xuanjun ZHANG (張宣軍)
Qi ZHAO (趙琦)
Jun ZHENG (鄭軍)
Senior Instructor
Qiang CHEN (陳強)
Weiwei LIU (劉蔚蔚)
Jung Woo PARK (朴政友)
Kaeling TAN (陳凱靈)
Li WANG (王麗)
Macao fellow
Ieng Lam LEI (李英藍)
Ada Hang Heng WONG (王衡馨)